guibis
Ty jesteś tutaj: guibis

packaging Debian - wstęp

Ten rozdzial jest pierwszy od temat : packaging debian -przykład ze ePDFViewer.
http://doc.ubuntu-fr.org/installation/creer_un_paquet
Packaging ubuntu zależe tylko na pakiety binaires i na pakiety sources.

Opis pakietów binaire i source

Pakiety binaires są pliki .deb (jak debian), ktory należą pliki na instalowanie na wasz system, tak jak informacji od tego pakietu (swoi zależności, swoj rozmiar, script na wykonawcy żeby skonczyć instalcja...). Ci pakiety binaires należe od kompilacji (build) pakietów sources.
Pakiet source ma originalne żródły applikacji, i też informacji o zmianych potrzebnych na kreacji pakiet Debian.

Naprzykład pakietu source.

Żeby opisywać tego, będziemy egzaminować zawartość pakietu source. Po co, trzeba ściągnić jedny tych składów konfigurowany dla apt.
Najpierw, tworzymy floder na tym będziemy pracować.
mkdir ~/packaging && cd ~/packaging
Et téléchargeons un paquet source
apt-get source xfce4-xkb-plugin ls
la commande ls nous donne comme contenu : * un répertoire xfce4-xkb-plugin-0.4.1 * et les fichiers suivants : o xfce4-xkb-plugin_0.4.1.orig.tar.gz o xfce4-xkb-plugin_0.4.1-0ubuntu5.dsc o xfce4-xkb-plugin_0.4.1-0ubuntu5.diff.gz (note : vous obtiendrez exactement ces fichiers si vous êtes sous Dapper, mais une autre version sous Edgy) Le fichier xfce4-xkb-plugin_0.4.1.orig.tar.gz est en fait l"archive contenant les fichiers sources tels que l"on peut les obtenir sur le site du projet (typiquement ceux que l"on installe avec ./configure && make && make install). Le répertoire est d"ailleurs issue de la décompression, de cette archive. Seul le nom du fichier a été changé pour des raisons que nous préciserons plus tard. Le fichier xfce4-xkb-plugin_0.4.1-0ubuntu5.dsc contient la description du paquet source (et des deux autres fichiers, avec leur taille et leur somme md5). le fichier xfce4-xkb-plugin_0.4.1-0ubuntu5.diff.gz contient toutes les modifications nécessaires pour construire le paquet debian. Constituer un paquet source nécessite d"ajouter aux sources existantes un répertoire debian/ avec quelques fichiers. C"est ce répertoire que contient le fichier .diff.gz Maintenant que l"on a une idée de ce que sont les paquets sources, nous allons créer notre premier paquet. Jeden pakiet source zawiera 3 pliki: Na terminal, napisz (linii deb-src od twoj sources.list muszą być bez kommentów):
mkdir ~/packaging && cd ~/packaging
apt-get source xfce4-xkb-plugin
ls

To pokaza :
-jeden folder: xfce4-xkb-plugin-0.4.1
- i tych plików :
xfce4-xkb-plugin_0.4.1.orig.tar.gz
xfce4-xkb-plugin_0.4.1-0ubuntu5.dsc
xfce4-xkb-plugin_0.4.1-0ubuntu5.diff.gz
Jeden pakiet source zawiera 3 pliki:

Serdeczne podziękowania dla:

Twoj nawigator

Nie masz dość bannerów reklam i pop-up ? Na pewno tak. Istnieje proste rozwiązanie tego problemu
Get Firefox!